آرمان شهر؛ سید مرتضی میریان روز شنبه گفت: در پی انتقال موزه هدایای دکتر علی اکبر صالحی (وزیر خارجه سابق) از ساختمان سردار مفخم محل فعلی استقرار نمایندگی وزارت خارجه در قزوین، نیروهای خدماتی و نگهبانی که متعلق به شهرداری بودند،از چهارشنبه هفته قبل این محل را ترک کرده اند.
وی اظهار داشت: فعلا نیروی خدماتی و نگهبانی برای این نمایندگی در نظر گرفته نشده و ما نیز این شرایط و عدم امکان خدمات دهی به شهروندان را به اطلاع استانداری و فرمانداری رسانده ایم.
میریان افزود: اگر امکان در اختیار گذاشتن نیروی خدماتی و نگهبانی برای نمایندگی وزارت خارجه در قزوین وجود نداشته باشد، فعالیت دفتر تا اطلاع ثانوی متوقف می شود.
دفتر نمایندگی وزارت خارجه در قزوین مرداد ماه ۹۵ در عمارت تاریخی سردار مفخم قزوین معروف به خانه امیرکبیر راه اندازی و آغاز به کار کرد.
ارایه خدمات کنسولی مختلف مانند صدور روادید (ویزا) به کشورهای مختلف به هموطنان و اتباع خارجی و ثبت وقایع چهارگانه برای اتباع بیگانه از جمله اهداف راه اندازی دفتر نمایندگی وزارت امور خارجه در قزوین می باشد.
تسهیل در برقراری ارتباطات میان فعالین اقتصادی قزوین و کشورهای خارجی مختلف و ایجاد تعامل میان سرمایه گذاران داخلی و خارجی از دیگر اهداف تشکیل این دفتر است.

منبع: ایرنا

پایان نوشتار///