آرمان شهر؛ وی با بیان اینکه برای اجرایی شدن دولت الکترونیک نیاز به هماهنگی بین دستگاه‌های مختلف داریم، افزود: گزارش‌های که از اجرای این مصوبه مجلس در برنامه ششم توسعه به نمایندگان ارائه می‌شود با واقعیت نیز متفاوت است که در حال پیگیری این موضوع هستیم.

نماینده مردم قزوین در مجلس با اعلام اینکه در حال تدوین گزارشی در قالب ماده ۲۳۴ آیین‌نامه داخلی پارلمان هستیم تا دستگاه‌های که متولی این موضوع هستند و کوتاهی در این زمینه داشتند را به قوه قضائیه معرفی کنیم، اظهار داشت: طبق مصوبه مجلس وزارت ارتباطات باید بسته‌ای درباره دولت الکترونیک تدوین می‌کرد و تکالیف دستگاه‌های مختلف نیز بر اساس این بسته تعریف می‌شد که تاکنون این موضوع اتفاق نیفتاده است.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اعلام اینکه در ماده ۶۷ و  ۶۸ برنامه ششم توسعه دستگاه‌های مختلف مکلف به اجرای دولت الکترونیک شده‌اند، عنوان کرد: گزارش کمیسیون درباره علل اجرایی نشدن این موضوع پس از ارائه گزارشات دستگاه‌های مختلف جمع‌بندی و برای قرائت در مجلس در اختیار هیئت‌رئیسه پارلمان قرار می‌گیرد.

منبع: پایگاه اطلاع رسانی سیده حمیده زرآبادی

پایان نوشتار///