آرمان شهر؛ حجت الاسلام و المسلمین حسن روحانی روز شنبه در چهاردهمین جشنواره شهید رجایی افزود: ملت ایران در برابر سخت ترین شرایط عقب نشینی نکرده است.
وی ادامه داد: امروز، روز آزمایش بزرگ ملی است؛ کسی فکر نکند با علیه دولت سخن گفتن محبوب می شود، مردم به افراد غیور احترام می گذارند و نه به کسانی که هنگام رویارویی پشت دولت را خالی می کنند.
رییس دولت دوازدهم با بیان این که راست و چپ حامی دولت باشند، تصریح کرد: ما دشمنی جز آمریکا، رژیم صهیونیستی و اذناب آنها نداریم.
روحانی، شهیدان رجایی و باهنر را بهترین الگو برای دولتمردان دانست و یادآور شد: دولت نمی تواند از یک طرف با توطئه های آمریکا مقابله کند و از دو طرف دیگر با چپ و راست در داخل.

منبع: ایرنا

پایان نوشتار///