آرمان شهر؛ وحید یوسفلی در گفتگو اظهار کرد: این طرح در  راستای طرح توسعه اراضی شیبدار کشت شده است.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان البرز میانگین متوسط عملکرد این محصول را  دو تن در هکتار برآورد کرد.

وی تصریح کرد: کشت این محصول عمدتا در روستاهای بخش محمدیه از توابع ان شهرستان انجام می شود.

یوسفلی؛ گیاهان دارویی دیگر کشت شده در این شهرستان را؛  آلوورا و زعفران ذکر کرد.

وی اظهار داشت: از گل محمدی درتولید گلاب، صنایع دارویی، عطر سازی، فراورده های بهداشتی و ارایشی و صنایع غذابی  استفاده می شود.

یوسفلی خاطر نشان کرد: گل محمدی خواص دارویی فراوانی دارد که  میتوان به خواص درمانی، ارام بخشی رفع بیماریهای پوستی و مشکلات گوارشی اشاره کرد.

منبع: مهر

پایان نوشتار///