آرمان شهر؛ به گزارش روابط عمومی حوزه هنری؛ علی هوشمند در دیدار با دکتر قاسم انصاری، پیشکسوتان هنر و ادب را استوانه های فرهنگی جامعه برشمرده گفت: زبان فارسی به عنوان یکی از جنبه های هویتی ایرانیان محسوب می شود که طی قرون متمادی بصورت مکتوب و سینه به سینه در قالب نظم و نثر نگهداری و به دست ما رسیده است و استادان ادبیات نقش بسزایی در بسط و گسترش زبان فارسی داشته اند.
این مسوول فرهنگی یادآورشد: دکتر قاسم انصاری از مشاهیر و مفاخر ملی ماست و این مرکز افتخار آن را دارد که طی بیست سال جلسات حافظ پژوهی و مثنوی خوانی را با حضور دکتر انصاری و جمعی از استادان دانشگاه در این مرکز برگزار نماید.
در این دیدار دکتر حمید عابدی ها- عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور- قزوین را شهری عالم پرور برشمرده خاطرنشان کرد: شخصیت های برجسته در حوزه های مختلف: دینی، علمی، هنری و انقلابی گویای غنای فرهنگی قزوین است و این نعمت بزرگ را مرهون بزرگانش است.
گفتنی است: دکتر قاسم انصاری، سال ۱۳۱۴ش در افشاریه قزوین به دنیا آمد. در سال ۱۳۴۸ با کسب رتبه نخست در دوره دکتر به تحصیل در رشته ادیان و عرفان دانشگاه تهران پرداخت.
تألیف، ترجمه و تصحیح کتاب، نگارش مقدمه و تحشیه بر کتاب‌ها و همچنین نگارش مقالات علمی ازجمله خدمات علمی، فرهنگی این دانشمند فرهیخته به شمار می‌روند.

منبع: حوزه هنری قزوین

پایان نوشتار///