آرمان شهر؛ چهار عکاس قزوینی که به بخش نهایی یازدهمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر راه یافته اند شامل حسین میرکمالی، حسین تقیا، امیرحسین نظری و غزاله عمیدی هستند از عکاسان خوب قزوینی بوده که با عکاسان سراسر کشور در این رویداد به رقابت می پردازند.

در مجموع ۷۰ قطعه عکس از ۶۶ هنرمند به بخش عکس جشنواره راه یافته  است که از ۵ بهمن لغایت ۱۵ اسفند به نمایش گذاشته می شوند.

منبع: مهر

پایان نوشتار///