آرمان شهر؛ عبدالمحمد زاهدی در مراسم درختکاری اظهار کرد: انسان در طول تاریخ یا از نعمت‌ها استفاده کرده و یا کفران نعمت کرده و نعمت‌ها را تخریب کرده است.

وی درخت را نماد سرسبزی، سرزندگی، سربلندی و سرافرازی ذکر کرد و افزود: تمام موجودات زمانی که می‌میرند به زمین می‌افتند اما درخت طبق جمله معروف « درختان ایستاده می‌میرند» در حالت ایستاده می‌میرد که به عنوان نماد سربلندی و سرافرازی، برای انسان می‌تواند الگو باشد.

استاندار قزوین ادامه داد: انسان می‌تواند با احترام به درخت و حفظ طبیعت، سرزندگی و سربلندی خود را حفظ کند.

زاهدی اضافه کرد: انسان‌ها در طول تاریخ آلودگی‌های بسیاری اعم از محیط زیست، صوتی، بصری، هوا و آب را در جامعه ایجاد کرده که درخت سهم عمده‌ای در رفع این آلودگی‌ها داشته و دارد.

وی خاطرنشان کرد: درخت به دلیل تزریق آب به زمین نقش اساسی دارد و در طراوت‌بخشی، سبزی و شادابی هم نقش بسزایی ایفا می‌کند.

این مسئول تصریح کرد: از مشکلات اساسی که در جامعه وجود دارد و کمتر به آن توجه شده، آلودگی‌های بصری است که در منظر دید همگان قرار دارد.

زاهدی افزود: فضا و رنگ ساختمان‌ها عمدتا تیره‌ای و خاکستری است که با کاشت درخت، گیاه و طبیعت سبز می‌توانیم سرزندگی ایجاد کرده و آلودگی بصری را از بین ببریم.

وی ادامه داد: درخت، آفرینش زیبایی است و طبیعتا روحیه انسان با دیدن درخت موجب می‌شود دنیا را زیباتر دیده و با شاداب شدن، برای آینده بهتر برنامه‌ریزی کرده و با امید به زندگی خود ادامه می‌دهد.

این مسئول خطاب به دانش‌آموزان مطرح کرد: شما نباید اشتباهات بزرگترها را تکرار کنید بلکه باید با حفظ و نگهداری از محیط زیست و طبیعت، آن را برای آیندگان حفظ کنید.

منبع: ایلنا

پایان نوشتار///