آرمان شهر؛ این جشنواره در حالی به میزبانی خانه بدمینتون مینودر قزوین برگزار شد که با اعلام هیئت بدمینتون استان و موافقت فدراسیون میزبانی این جشنواره به قزوین سپرده شد.

در این رقابت‌ها، در مجموع ۱۲۰ ورزشکار نونهال، از ۲۲ استان کشور زیر نظر مربیان و استعدادیابان این رشته ورزشی تمرین کردند.

آموزش و استعدادیابی از جمله اهداف برگزاری جشنواره بدمینتون نونهالان کشور در قزوین است که به‌نوعی در این جشنواره ورزشکارانی که از استعداد خوبی برخوردار باشند، شناسایی می‌شوند.

بدون شک شناسایی ورزشکاران در این رده سنی می‌تواند نقش مهمی در استعداد پروری ورزشکاران این رشته ورزشی داشته باشد.

برگزاری چنین جشنواره‌هایی علاوه بر اینکه علاقه‌مندان به رشته ورزشی بدمینتون را دورهم جمع می‌کند، موجب می‌شود تا ورزشکاران این رشته ورزشی علاوه بر شرکت در جشنواره‌ای مهیج، استعدادهای خود را شکوفا کنند.

حضور بدمینتون بازان بیست‌ودو استان کشور به‌خوبی این مسئله را ثابت می‌کند که می‌توان با شناسایی استعدادها در رده‌های سنی پایین از جمله رده سنی نونهالان، زمینه رشد و شکوفایی استعدادهایی که ناشناخته مانده‌اند را شناسایی کرد رقابت دختران در جشنواره استعدادیابی بدمینتون کشور در قزوین

جشنواره استعدادیابی بدمینتون دختران نونهال کشور به میزبانی قزوین برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری فارس از قزوین، این جشنواره در حالی به میزبانی خانه بدمینتون مینودر قزوین برگزار شد که با اعلام هیئت بدمینتون استان و موافقت فدراسیون میزبانی این جشنواره به قزوین سپرده شد.

در این رقابت‌ها، در مجموع ۱۲۰ ورزشکار نونهال، از ۲۲ استان کشور زیر نظر مربیان و استعدادیابان این رشته ورزشی تمرین کردند.

آموزش و استعدادیابی از جمله اهداف برگزاری جشنواره بدمینتون نونهالان کشور در قزوین است که به‌نوعی در این جشنواره ورزشکارانی که از استعداد خوبی برخوردار باشند، شناسایی می‌شوند.

بدون شک شناسایی ورزشکاران در این رده سنی می‌تواند نقش مهمی در استعداد پروری ورزشکاران این رشته ورزشی داشته باشد.

برگزاری چنین جشنواره‌هایی علاوه بر اینکه علاقه‌مندان به رشته ورزشی بدمینتون را دور هم جمع می‌کند، موجب می‌شود تا ورزشکاران این رشته ورزشی علاوه بر شرکت در جشنواره‌ای مهیج، استعدادهای خود را شکوفا کنند.

حضور بدمینتون بازان بیست‌ودو استان کشور به‌خوبی این مسئله را ثابت می‌کند که می‌توان با شناسایی استعدادها در رده‌های سنی پایین از جمله رده سنی نونهالان، زمینه رشد و شکوفایی استعدادهایی که ناشنانخته مانده‌اند را شناسایی کرد.

انتهای پیام/

رقابت دختران در جشنواره استعدادیابی بدمینتون کشور در قزوین

جشنواره استعدادیابی بدمینتون دختران نونهال کشور به میزبانی قزوین برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری فارس از قزوین، این جشنواره در حالی به میزبانی خانه بدمینتون مینودر قزوین برگزار شد که با اعلام هیئت بدمینتون استان و موافقت فدراسیون میزبانی این جشنواره به قزوین سپرده شد.

در این رقابت‌ها، در مجموع ۱۲۰ ورزشکار نونهال، از ۲۲ استان کشور زیر نظر مربیان و استعدادیابان این رشته ورزشی تمرین کردند.

آموزش و استعدادیابی از جمله اهداف برگزاری جشنواره بدمینتون نونهالان کشور در قزوین است که به‌نوعی در این جشنواره ورزشکارانی که از استعداد خوبی برخوردار باشند، شناسایی می‌شوند.

بدون شک شناسایی ورزشکاران در این رده سنی می‌تواند نقش مهمی در استعداد پروری ورزشکاران این رشته ورزشی داشته باشد.

برگزاری چنین جشنواره‌هایی علاوه بر اینکه علاقه‌مندان به رشته ورزشی بدمینتون را دورهم جمع می‌کند، موجب می‌شود تا ورزشکاران این رشته ورزشی علاوه بر شرکت در جشنواره‌ای مهیج، استعدادهای خود را شکوفا کنند.

حضور بدمینتون بازان بیست‌ودو استان کشور به‌خوبی این مسئله را ثابت می‌کند که می‌توان با شناسایی استعدادها در رده‌های سنی پایین از جمله رده سنی نونهالان، زمینه رشد و شکوفایی استعدادهایی که ناشناخته مانده‌اند را شناسایی کرد رقابت دختران در جشنواره استعدادیابی بدمینتون کشور در قزوین

جشنواره استعدادیابی بدمینتون دختران نونهال کشور به میزبانی قزوین برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری فارس از قزوین، این جشنواره در حالی به میزبانی خانه بدمینتون مینودر قزوین برگزار شد که با اعلام هیئت بدمینتون استان و موافقت فدراسیون میزبانی این جشنواره به قزوین سپرده شد.

در این رقابت‌ها، در مجموع ۱۲۰ ورزشکار نونهال، از ۲۲ استان کشور زیر نظر مربیان و استعدادیابان این رشته ورزشی تمرین کردند.

آموزش و استعدادیابی از جمله اهداف برگزاری جشنواره بدمینتون نونهالان کشور در قزوین است که به‌نوعی در این جشنواره ورزشکارانی که از استعداد خوبی برخوردار باشند، شناسایی می‌شوند.

بدون شک شناسایی ورزشکاران در این رده سنی می‌تواند نقش مهمی در استعداد پروری ورزشکاران این رشته ورزشی داشته باشد.

برگزاری چنین جشنواره‌هایی علاوه بر اینکه علاقه‌مندان به رشته ورزشی بدمینتون را دور هم جمع می‌کند، موجب می‌شود تا ورزشکاران این رشته ورزشی علاوه بر شرکت در جشنواره‌ای مهیج، استعدادهای خود را شکوفا کنند.

حضور بدمینتون بازان بیست‌ودو استان کشور به‌خوبی این مسئله را ثابت می‌کند که می‌توان با شناسایی استعدادها در رده‌های سنی پایین از جمله رده سنی نونهالان، زمینه رشد و شکوفایی استعدادهایی که ناشنانخته مانده‌اند را شناسایی کرد.

منبع: فارس

پایان نوشتار///