آرمان شهر؛ این رقابت ها با حضور ۱۲ تیم در دسته اول و ۹ تیم در دسته دوم به صورت لیگ در سراسر استان قزوین برگزار شد.
در مسابقات دسته دوم این رقابت ها تیم سپهر الکتریک و کانون جهش اول و دوم شدند و تیم های تکتا و پاسارگاد به صورت مشترک به مقام سومی دست یافتند.
در بازیهای دسته اول نیز تیم های سپهرالکتریک و البرز اول و دوم شدند و تیم های احسان و کانون مجیدی نیز عناوین دوم و سومی را به دست آورند.
رقابت های والیبال نونهالان استان قزوین از ۱۰ اسفندماه آغاز شده بود.

منبع: ایرنا

پایان نوشتار///