آرمان شهر؛ در این رقابت ها هشت تیم در ۲ گروه الف و ب حضور دارند و رقابت های آنها تا ۱۸ بهمن ماه ادامه خواهد داشت.
در روز نخست این رقابت ها کاشی کاژه کرمانشاه با نتیجه سه بر یک مقاومت تهران را برد و میلاد نور رامسر با نتیجه سه بر ۲ بر شهدای رامسر غلبه کرد.
همچنین شهداب یزد با نتیجه سه بر ۲ توپگاه بابلسر را شکست داد و شهرداری قزوین با نتیجه سه بر صفر صنایع اردکان را در هم کوبید.
در روز دوم این رقابت ها که تا پایان هفته جاری ادامه دارد، امروز یکشنبه تیم های والیبال جوانان شهدای رامسر با صنایع اردکان و مقاومت تهران با شهداب یزد مصاف می دهد و کاشی کاژه کرمانشاه به دیدار توپگاه بابلسر می رود و تیم میلاد نور رامسر نیز با میزبان این رقابت ها شهرداری قزوین دیدار خواهد کرد.

منبع: ایرنا

پایان نوشتار///