آرمان شهر؛ سیده حمیده زرآبادی روز پنجشنبه در هشتمین نشست شورای معادن استان قزوین افزود: یکی از نارضایتی های موجود در دریافت مجوز معادن، طولانی بودن فرایند پاسخ استعلام از برخی دستگاه ها از جمله منابع طبیعی و میراث فرهنگی است در حالی که اگر نقشه های موجود سطح استان برای آنان به روز رسانی شده باشد، پاسخ استعلام ها نیز در اسرع وقت صادر می شود.

وی تصریح کرد: با توجه به در سال رونق تولید، باید درصدد رشد و توسعه سرمایه گذاری ها در سطح استان باشیم و برای رسیدن به این منظور سعی کنیم روند استعلام و نظام بوروکراسی اداری را تا حد ممکن کاهش دهیم.

به گفته این نماینده مجلس، ظرفیت معادن استان قزوین قابل توجه بوده تا جایی که می توان با بهره برداری های درست و به جا، ضمن توسعه سرمایه گذاری در این حوزه؛ در ایجاد اشتغال نیز گام های اساسی برداشت.

۲۰۰ معدن مورد بهره برداری در استان قزوین فعال هستند

رییس سازمان صنعت،معدن و تجارت استان قزوین نیز در این نشست اظهار داشت: در حال حاضر ۲۰۰ معدن مورد بهره برداری و حدود ۳۰۰ معدن اکتشافی در سطح استان قزوین به ثبت رسیده است.

سعید نبیل افزود: در حوزه صدور مجوز معادن در استان و در راستای اجرای ماده ۲۴ قانون معادن، حریم برخی از دستگاه ها مشخص شده اما بسیاری از دستگاه های برای اعلام پاسخ استعلام های خود فرصت زیادی را اختصاص می دهند که این رویه باید اصلاح شود.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه در بخش ماده ۲۲ قانون معادن و در خصوص محدوده معادن واقع شده در اراضی اوقافی آمده است اگر اجرای عملیات معدنی در محدوده املاک اشخاص واقع شده و نیاز به تصرف آن باشد باید با تایید وزیر و برابر نظر کارشناس رسمی دادگستری و با قیمت روز به صاحبان آن واگذار شود، مشکلاتی در زمینه اراضی آستان قدس رضوی وجود دارد که پیشنهاد شده که این بخش نیز براساس همین ماده واحده عمل شود.

منبع: ایرنا

پایان نوشتار///