آرمان شهر؛ منوچهر حبیبی روز چهارشنبه در جلسه مجتمع های گلخانه ای و ستاد آبیاری نوین استان مطرح که در استانداری برگزار شد، افزود: در سال جاری در بخش کشاورزی شاهد اتفاقات خوبی بودیم و بیش از ۷۰ درصد پرداخت تسهیلات اشتغال روستایی در حوزه کشاورزی بوده است .
این مسئول گفت: ایجاد مجتمع های گلخانه ای و راه اندازی سامانه های نوین آبیاری از مهمترین اولویت های کاری استان است و بانک ها ملزم هستند در این زمینه همراهی لازم را داشته باشند چون هیچ بهانه ای در این زمینه قابل قبول نیست .
معاون استاندار اضافه کرد: پیشرفت در اجرای مجتمع های گلخانه ای و همچنین ستاد آبیاری نوین در استان رضایت بخش بوده و از مدیر و کارکنان تلاشگر جهاد کشاورزی استان در این زمینه قدردانی می کنیم .
وی افزود: سال آینده باید فرهنگ جدیدی در جهت گسترش و توسعه مجتمع های گلخانه ای آغاز شود و سیستم بانکی نیز باید در این زمینه همراهی بیشتری داشته باشد .

منبع: ایرنا

پایان نوشتار///