آرمان شهر؛ فرامرز حریری مقدم مدیر هماهنگی ترویج کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین روز سه شنبه با اعلام این خبر گفت: این طرح با هماهنگی چندین دستگاه اجرایی در راستای موافقت نامه مشترک ترویج و توسعه محصولات گواهی شده در جوامع خرد محلی اجرا شده است.
وی اظهار داشت: برای اجرای این طرح موافقت نامه ای بین معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری و وزارت متبوع و با همکاری و هماهنگی مشترک واحد امور زنان مدیریت هماهنگی ترویج کشاورزی، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی قزوین، معاونت تولیدات گیاهی سازمان، گروه محیط زیست و سلامت غذا، مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان تاکستان، بوئین زهرا و  آبیک انعقاد شده است.

این مسئول گفت: صدور کد شناسایی گواهی شده گامی برای ارتقای کیفی و تقویت سلامت در محصولات کشاورزی است.

 محصول کشاورزی گواهی شده دارای کد شناسایی جهاد کشاورزی و نشان حد مجاز آلاینده هاست.

منبع: ایرنا

پایان نوشتار///