آرمان شهر؛ سید میثم حصاری معاون صنایع دستی و هنر‌های سنتی استان قزوین گفت: سامانه پنجره واحد صدور مجوز‌های تولیدی صنایع دستی با هدف ارائه خدمات مطلوب‌تر، ثبت اطلاعات کامل متقاضیان، کاهش هزینه‌ها، تکریم هنرمندان، افزایش رضایتمندی مراجعان و جلوگیری از مراجعه مکرر متقاضیان به واحد‌های اداری در سراسر کشور راه اندازی شده است و بر این اساس صدور همه مجوز‌های حوزه صنایع دستی اعم از پروانه تولید انفرادی و کارگاهی در استان قزوین و سایر استان‌ها از طریق این سامانه صادر و تمام مراحل به صورت الکترونیکی انجام می‌شود.

حصاری امکان ثبت نام به صورت خود اظهاری را از مهمترین مزایای این سامانه برشمرد و افزود: متقاضیان باید برای ورود به این سامانه به نشانی الکترونیکی https://my.ichto.ir مراجعه و پس از کدگیری، اطلاعات خود را به صورت دقیق ثبت و مدارک خود را بارگذاری کنند.

به گفته او، مراحل بررسی اطلاعات به صورت کاملا الکترونیک از سوی کارشناسان حوزه صنایع دستی استان انجام می‌شود وپس از تایید نهایی تاریخ بازدید حضوری از طریق کارشناس مربوطه به متقاضیان اطلاع رسانی می‌شود.

صنعتگران و هنرمندان استان قزوین می‌توانند برای کسب اطلاعات بیشتر درباره نحوه ثبت نام به حوزه حمایت از تولید واحد صدور مجوز‌های معاونت صنایع دستی استان قزوین واقع در خیابان نادری شمالی، خیابان رسالت، کوچه یاسینی، بنای تاریخی داعی مراجعه کنند و یا با شماره ۰۲۸۳۳۳۶۷۱۲۱-۰۲۸۳۳۳۶۷۴۷۳داخلی شماره ۲ تماس بگیرند.

منبع: باشگاه خبرنگاران

پایان نوشتار///