آرمان شهر؛ محمد شفیعی روز یکشنبه اظهار داشت: در این خصوص وعده هایی نیز به اعضای شوراهای اسلامی شهر و روستا داده شده که هنوز عملی نشده است.

فرماندار قزوین اظهار داشت: برخورداری از کارت شناسایی لازمه هر فردی است که در نهادها و دستگاه های مختلف در حال خدمت است.

شفیعی افزود: انتظار می رود با توجه به نیاز شوراها و مطالبات آنها، برای صدور کارت شناسایی اعضای شوراهای اسلامی شهر و روستا در استان قزوین اقدام شود.

این مسئول با اشاره به اینکه اعضای شوراهای اسلامی شهر و روستا بواسطه مسئولیت خود به دستگاه ها و نهادهای مختلف مراجعه می کنند و گاهی به دلیل نداشتن کارت شناسایی به مشکل برمی خورند،اظهار داشت: صدور کارت شناسایی برای این افراد می تواند به انجام بهتر وظایف آنها و تسریع در انجام ملاقات با مدیران اجرایی کمک کند.

منبع: ایرنا

پایان نوشتار///