آرمان شهر؛ معاون بهود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین روز سه شنبه اظهار داشت: در صدد هستیم علاوه بر برگزاری دوره های آموزشی عادی، دوره های پرورش کرم ابریشم را نیز با هماهنگ با کمیته امداد امام خمینی (ره) برای مددجویان برگزار کنیم.

علی شاپورزاده اظهار داشت: پارسال پس از سال ها پنج جعبه تخم نوغان در استان قزوین بین بهره برداران نوغانداری توزیع شد که امسال این رقم به ۵۰ جعبه افزایش یافته است.

این مسئول گفت: نوغانداری به عنوان صنعتی زودبازده هم می تواند به عنوان یک فعالیت عمده کشاورزی مورد توجه سرمایه گذاران قرار بگیرد و نیز می تواند در قالب های کوچک تر (کسب و کارهای خرد) توسط خانوارهای روستایی دنبال و پیگیری شود.

وی با بیان اینکه  قزوین در حال حاضر جزو استان های آخر در پرورش و تولید کرم ابریشم است،اظهار داشت: تلاش داریم تا رتبه خود را در صنعت نوغانداری کشور به پانزدهم ارتقا ببخشیم.

مناطقی که دارای نهال و درختان توت هستند، به عنوان نقاط مستعد برای پرورش کرم ابریشم به شمار می روند.

ابریشم خام محصول تولیدی صنعت نوغانداری است.

 

منبع: ایرنا

 

پایان نوشتار///