آرمان شهر؛ مدیر پرستاری دانشگاه علوم پزشکی قزوین در خصوص این انتخابات گفت: این انتخابات از ساعت هشت صبح تا ساعت ۱۸ روز جمعه ادامه داشت و صندوق‌های ثابت و سیار رأی گیری در بیمارستان‌های بوعلی، شهید رجایی، قدس، رازی، ولایت و دیگر بیمارستان‌های استان رای‌های شرکت کنندگان را جمع آوری کردند.
فاطمه تیموری افزود: در این دوره از انتخابات، ۲۰ نفر نامزد شده بودند که ۹ نفر از آنان با اکثریت آرا به عنوان هیأت مدیره انتخاب شدند.
وی با اشاره به نتایج به دست آمده در بخش اعضای هیأت مدیره اصلی، گفت: در بخش پرستاران ابوالفضل مهرعلیان با ۱۸۳ رأی، عباس احمدی با ۱۴۹، فرزانه طالبی با ۱۳۵، سهیل مظفری با ۱۳۵، وهبنصیری با ۱۲۶ و مریم اکبر شاهی با ۱۲۳ رأی انتخاب شدند.
تیموری ادامه داد: در بخش بهیاران مهدی ایرانی با ۲۱۶ رأی و محمد ایراندوست با ۱۳۲ رأی و در بخش اطاق عمل و بیهوشی حسین علی نسایی با ۱۷۷ رأی برگزیده شدند.

این مسئول گفت: همچنین محمدرضا احدی با ۱۱۳ رأی و هادی درویشی الموتی با ۱۰۷ رأی به عنوان اعضای عدل البدل پرستار، محمد نوروزی با ۴۲ رأی به عنوان عضو علی البدل بهیاران و رفعت رحمانی با ۴۶رأی به عنوان عضو علی البدل اطاق عمل انتخاب شدند.

مدیر پرستاری دانشگاه علوم پزشکی قزوین با اشاره به ۲ هزار و ۲۰۰ واجد شرایط رأی دهی در قزوین اظهار داشت: واجدان شرایط شامل کارشناسان رشته‌های پرستاری، بیهوشی، بهیاری، اتاق عمل، فوریت‌های پزشکی و دندانپزشکی بودند.

منبع: ایرنا

پایان نوشتار///