آرمان شهر؛ محمود محمودی با اشاره به اینکه از اواخر خرداد ماه سال جاری خرید تضمینی گندم در استان آغاز شده است، اعلام کرد: تاکنون ۱۴ هزار و ۲۲۶ تن گندم از کشاورزان در ۸ مرکز خرید تضمینی گندم شرکت های تعاونی روستایی استان خریداری شده است.

رئیس سازمان تعاون روستایی استان قزوین با بیان اینکه خرید تضمینی گندم فقط از کشاورزانی انجام می‌شود که در سامانه ثبت نام کرده باشند، اظهار کرد: به منظور محدود کردن دست واسطه ها، خرید گندم تنها از کشاورزانی انجام شود که در سامانه مربوطه ثبت نام کرده و میزان سطوح زیر کشت گندم خود را اعلام کرده اند.

این مسئول با اشاره به اینکه خرید تضمینی تا نیمه دوم شهریور ماه امسال ادامه خواهد داشت، افزود: قیمت تعیین شده برای خرید تضمینی گندم هر کیلو ۱۷ هزار ریال است و ساعات کار مراکز خرید شبکه تعاونی روستایی از ۸ صبح تا ۲۰ شب تعیین شده است.

وی همچنین بر خرید کیفی گندم تاکید کرد و گفت: خرید گندم در مراکز بعد از ثبت و اعمال دقیق نحوه تعیین افت مفید، افت غیر مفید و میزان سن زدگی به صورت روزانه به سیلوهای تحویل گیرنده گندم تخلیه می شود.

منبع: مهر

پایان نوشتار///