آرمان شهر؛ اجرای آزمایشی این طرح کشوری از امروز آغاز شده و تا اواسط اسفند ۹۸ ادامه دارد و هدف از اجرای آن، جامعه محور کردن نظام سلامت است.

اجرای طرح هر خانه یک پایگاه سلامت به طور همزمان و با حضور دکتر تبریزی – رییس مرکز مدیریت شبکه معاونت بهداشت وزارت بهداشت در سمنان و همچنین دکتر آسایی – مشاور وزیر در امور بهداشتی در کاشان آغاز شد.

بنابر اعلام روابط عمومی وزارت بهداشت، در این مراسم علاوه بر مقامات استانی و محلی، دکتر داوودی – مشاور وزیر و مدیرکل حوزه وزارتی، دکتر رییسی – معاون بهداشت وزارت بهداشت، دکتر حضرتی – معاون پرستاری وزارت بهداشت، دکتر کولیوند – رییس سازمان اورژانس کشور، دکتر جهانپور – رییس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت و دکتر شهلا خسروی – مشاور وزیر در امور مامایی حضور داشتند.

منبع: ایسنا

پایان نوشتار///