آرمان شهر؛ مجتبی خاکپور اظهار کرد: عامل سوخت قاچاق گازوئیل با کامیون حاوی تانکر در محدوده معدن روستای بیگلر که به محض مشاهده مامورین اقدام به تخلیه گازوئیل در طبیعت کرده بود طی تهیه گزارش از آلودگی ایجاد شده و همکاری نیروهای انتظامی بخش آبگرم و با هماهنگی قاضی بخش، بازداشت و پرونده وی برای رسیدگی به مراجع قضایی ارسال شد.

وی تصریح کرد : در راستای حفظ سلامت و بهداشت عمومی و جلوگیری از آلودگی منابع آب، خاک و هوا، پایش مستمر توسط مامورین اجرایی اداره حفاظت محیط زیست شهرستان آوج در منطقه صورت می گیرد و با مخربین محیط زیست به شدت در راستای قانون برخورد خواهد شد.

 

 

منبع: مهر

 

 

پایان نوشتار///