آرمان شهر؛ سرپرست معاونت شهرسازی و معماری شهرداری روز سه شنبه در این خصوص گفت: بهار امسال نسبت به سال گذشته ۲۰ درصد عملیات توقف پروژه های ساختمانی این شهر افزایش داشته است.

حمید ضیائی تصریح کرد: با توجه به اهمیت رعایت ضوابط شهرسازی از سوی شهرداری، هر پروژه ساختمانی که با مغایرت فنی و ضوابط شهرسازی همراه باشد ادامه عملیات اجرایی آن متوقف می شود.

وی یادآور شد: در سه ماه نخست امسال نیز از سوی اداره نظارت بر ساخت و سازها و عملکرد مهندسین ناظر این معاونت یک هزار و ۲۳۸ بازدید از ساختمان های در حال ساخت صورت گرفته که نسبت به مدت مشابه سال گذشته از افزایش ۴۱ درصدی برخوردار بوده است.

منبع: ایرنا

پایان نوشتار///