آرمان شهر؛ این سمینار با حضور صاحبان صنایع استان قزوین در مرکز خدمات فناوری و کسب و کار شهرک صنعتی کاسپین در شهرستان آبیک برگزار شد.
در این سمینار نتایج مطالعات فرصت های پیش روی واحدهای صنعتی قزوین در بازار گرجستان با هدف توسعه و تقویت صادرات و حضور کالاهای تولیدی استان در این کشور تشریح شد.
فرماندار آبیک در این سمینار گفت: شناسایی بازارهای خارجی برای حضور محصولات داخلی یک ضرورت انکارناپذیر است چرا که موفقیت صنایع در گرو رونق صادرات و بازاریابی بین المللی است.
شهرام احمدپور افزود: واحدهای صنعتی مستقر در شهرک کاسپین یک و ۲ توانمندی بالایی برای حضور در بازارهای خارجی از جمله گرجستان دارند از این رو باید برای حضور محصولات خود در بازارهای بین المللی تلاش کنند.
معاون صنایع کوچک شرکت شهرک های صنعتی قزوین نیز در این سمینار گفت: شناسایی فرصت های تجاری و زمینه های همکاری اقتصادی بین کشورهای مختلف می تواند به صنایع داخلی برای برقراری ارتباطات تجاری و توسعه صادرات کمک قابل توجهی کند.
شهریار کشاورز گفت: شرکت شهرک های صنعتی قزوین آمادگی لازم را برای آشنایی صنعتگران با ظرفیت های تجاری و بازار کشورهای هدف صادراتی از جمله گرجستان دارد.
گرجستان به مرکزیت تفلیس یکی از کشورهای حوزه جغرافیایی قفقاز و دروازه های ورود شرق به اروپا است.

منبع: ایرنا

پایان نوشتار///