آرمان شهر؛ به نقل از روابط عمومی اداره کل دامپزشکی قزوین، حمید زینالی روز سه شنبه افزود: با توجه به همکاری مناسب مرغداران و بخش خصوصی با این دستگاه، در سال جاری موردی از بیماری آنفلوانزای فوق حاد پرندگان در استان قزوین گزارش نشده است.
مدیرکل دامپزشکی قزوین گفت: افزایش بهره وری تولیدات دامی با کاهش سقط جنین و تثبیت وضعیت آنفلوانزای فوق حاد پرندگان یکی از برنامه های دامپزشکی قزوین در سال ۹۸ خواهد بود.
وی اظهار داشت: پیش بینی های انجام شده برای اقدامات مرتبط با خدمات دامپزشکی قزوین به بهره برداران در سال ۹۷ تا حدود زیادی محقق شد.

منبع: ایرنا

پایان نوشتار///