آرمان شهر؛ محمد نسخه چی رئیس کانون وکلای دادگستری استان قزوین گفت: در تاریخ ۸ بهمن ماه ۱۳۹۷ و به میزبانی کانون وکلای دادگستری استان قزوین کنفرانس بین المللی تبیین روابط حقوقی اتباع ایران و ترکیه برگزار خواهد شد.

نسخه چی اذعان کرد: در این کنفرانس شاهد حضور و سخنرانی رؤسای کانون های وکلای شهر آنکارا، ازمیر، قازیانتپ و قزوین و همراهی اساتید برتر حقوق بین الملل ایران خواهیم بود.

وی تصریح کرد: این کنفرانس همزمان با تأسیس مرکز توسعه روابط حقوقی دو کشور برگزار خواهد شد.

رئیس کانون وکلای دادگستری استان قزوین درمورد محور پنل های این کنفرانس اظهارکرد: احوال شخصیه، تابعیت و اقامت در ایران و ترکیه، حقوق سرمایه گذاری و مالکیت در دو کشور، داوری بین المللی در حقوق وکالت دادگستری در ایران و ترکیه محور پنل های این کنفرانس خواهد بود.

رئیس کانون وکلای دادگستری استان قزوین خبرداد

منبع: برنا

پایان نوشتار///