آرمان شهر؛ عباس علائی مقدم روز یکشنبه گفت: سال گذشته همچنین قزوین میزبان ۱۱۳ دوره مسابقات کشوری در رشته های مختلف ورزشی بود.
وی اظهار داشت: قزوین با توجه به امکانات و زیرساخت های مناسب در برخی رشته ها و همچنین نزدیکی به تهران از موقعیت خوبی برای برپایی اردوهای تیم ملی و میزبانی مسابقات کشوری برخوردار است.
مدیرکل ورزش و جوانان قزوین همچنین یادآور شد: سال گذشته ۳۰۳ تن از ورزشکاران قزوینی به اردوی آماده سازی تیم های ملی در رشته های مختلف دعوت شدند که از این میان ۱۲۵ تن به تیم های ملی راه یافتند و در مسابقات برون مرزی شرکت کردند.
وی یادآور شد: سال گذشته ورزشکاران قزوینی موفق به کسب ۲هزار و ۳۰ نشان در مسابقات کشوری و همچنین ۲۶۵ نشان در رقابت های برون مرزی شدند.

منبع: ایرنا

پایان نوشتار///