آرمان شهر؛ روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی- با پایان یافتن فصل پیک تابستان و آغاز فعالیت های تعمیرات نیروگاهی، مخازن آب و گازوییل واحدهای گازی این شرکت که در پی بهره برداری در چند سال گذشته، انباشت از گل و لای شده بود، به طور کامل، لایروبی و آماده فعالیت در فصل زمستان شد.

بنا به این گزارش، آب حاصل از شست و شوی کمپرسور واحدهای گازی و یا آب ناشی از راه اندازی سیستم خنک کاری«مه پاش» و همچنین سوخت نشت یافته در واحدهای گازی، در پایان فرآیند کار، به مخازن(SUMP) جداگانه ی آب و گازوییل، هدایت شده و در آن انباشت می شود که در طی سال های گذشته با تخلیه آب و گازوییل، گل و لای ناشی از این انباشت در مخازن باقی مانده بود و برای پمپ های این مخازن، ایجاد اشکال کرده بود؛ از این روی امور بهره برداری نیروگاه سیکل ترکیبی، اقدام به لایروبی و سرویس کاری پمپ های مذکور نمود تا واحدهای گازی نیروگاه، آماده استقبال از فصل زمستان باشد.

هر ساله برای کسب آمادگی در فصل زمستان و پیشگیری از یخ زدگی و آسیب به تجهیزات واحدها، فعالیت های مختلفی مطابق فهرست های تدوینی در نیروگاه های بخار و سیکل ترکیبی انجام می شود.

منبع: پایگاه خبری شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی

پایان نوشتار///