آرمان شهر؛ سرهنگ آرش مرادی اظهار کرد:سامانه نما در بستر اینترنت راه اندازی شده و مالباختگان با ورود به سایت پلیس به نشانی www.police.ir و با مراجعه در قسمت اموال کشف شده ، مشخصات کالای مسروقه خود را وارد کرده و شناسایی کنند.

وی افزود: با راه اندازی سامانه نما، شماره سریال اموال مسروقه به صورت متمرکز ثبت و به محض اینکه اموال کشف شوند از طریق این سامانه و ثبت شماره سریال اموال مسروقه، به صاحبان اطلاع داده می شود.

مرادی بیان کرد: ضروری است تا شهروندان حتماً شماره سریال اموال خود را یادداشت کنند تا هنگام سرقت و کشف آن توسط پلیس، از طریق این سامانه مال خود را شناسایی و و آن را تحویل بگیرند.

وی یادآور شد: در راستای افزایش ایمنی منازل، پیشگیری و جلوگیری از سرقت در زمان هایی که شهروندان خارج از منزل به سر می برند بهتر است از قفل های مناسب، نرده کشی پنجره ها، نصب دزدگیر و دوربین های مدار بسته جهت منازل خود استفاده کنند تا دسترنج چندین ساله با یک سهل انگاری توسط سارقان به یغما نرود.

منبع: مهر

پایان نوشتار///