آرمان شهر؛ یکی از افسران بلند پایه در مرکز اطلاعات نظام ارتش اسرائیل که به دلیل حساسیت موضوع نام او فاش نشد، در دیدار با تعدادی از تحلیلگران رسانه های عبری گفت:چالش بزرگی که در برابر یگان ۸۲۰۰ ارتش قرار دارد، جمع آوری اطلاعات در مورد ایران است که جمعیت آن به بیش از ۸۰میلیون نفر می رسد.

رای الیوم چاپ لندن نوشت: یکی از افسران بلند پایه در مرکز اطلاعات نظام ارتش اسرائیل که به دلیل حساسیت موضوع نام او فاش نشد، در دیدار با تعدادی از تحلیلگران رسانه های عبری گفت:چالش بزرگی که در برابر یگان ۸۲۰۰ ارتش قرار دارد، جمع آوری اطلاعات در مورد ایران است که جمعیت آن به بیش از ۸۰میلیون نفر می رسد.

به گزارش «انتخاب»؛ این روزنامه در ادامه آورده است: به عقیده تحلیلگر مسائل نظامی در وبگاه عبری «والا»، این یگان در جهت جمع آوری اطلاعاتی در مورد برنامه های هسته ای ایران فعالیت نمی کند، بلکه عناصر آن در پی فهم استراتژی جمهوری اسلامی و شناخت تفاصیل دقیق اقدامات سپاه پاسداران به اضافه فعالیت های منطقه ایران هستند.

به گفته افسر اسرائیلی، در جنگهای پیش رو، اسرائیل با موشکهای زمین به هوای ساخت ایران به اضافه سامانه های دفاعی هوایی و موشکهایی که از سمت سواحل به دریا پرتاب می شوند، مواجه خواهد شد.

افسر اسرائیلی در ادامه صحبتهایش با روزنامه نگاران اسرائیلی اقرار کرد که ایران از حیث پیشرفت تکنولوژی دولت بزرگی محسوب می شود که جنگ الکترونیک با آن با دیگر جنگهایی که دولت عبری در وطن عربی وارد آن شده، متفاوت است؛ چرا که از جهت سلاحهایی که در اختیار دارد و همچنین تکنولوژی پیشرفته اش، در بالاتریت پله نردبان دشمنان اسرائیل ایستاده است. علاوه بر این، مسئول اسرائیلی بر این نکته تاکید کرد که جنگ سایبری می تواند تحولات مهمی را در ایران ایجاد کند، بی آنکه تفصیل بیشتری در این باره ارائه دهد.

افسر اسرائیلی همچنین مدعی شد یگان ۸۲۰۰ با مشارکت یگان دفاعی دولت عبری موفق به خنثی نمودن حمله سایبری ایران به دفاتر حکومتی در تل آویو شده است. بخش بزرگی از نیروهای فعال در این یگان با زبان فارسی و عربی اشنایی کامل دارند و تعداد زیادی از آنها بیش از دو دهه پیش به اسرائیل مهاجرت کرده و یا نسب آنها به خانواده های اصیل ایرانی می رسد!

این مرکز اطلاعاتی معتبرترین دستگاههای جاسوسی اسرائیلی محسوب شده و یگان ۸۲۰۰در منشورهای نظامی اسرائیل بعنوان یگان مرکزی مسئول رهبری جنگ الکترونیک در ارتش اسرائیل شناخته می شود.

پایان نوشتار///