آرمان شهر؛ عباس آقا علیخانی  اظهار کرد: اکیپ‌های مبارزه با این آفت از ۲۵ اسفند ماه سال گذشته تشکیل و کار خود را برای مبارزه با این آفت در کانون‌های آلوده آغاز کردند که و تا کنون این میزان مبارزه در سطح مزارع کشاورزی انجام شده است.

وی افزود: همچنین کارشناسان شبکه پایش و مراقبت این شهرستان نیز از اول اسفند ماه کار خود را برای شناسایی نقاط کانونی و آلوده آغاز کرده است.

علیخانی تصریح کرد: با توجه به بارندگی‌های مناسب و افزایش دمایی که طی ماه‌های اخیر اتفاق افتاد، پوره سن یک، ملخ‌های مراکشی در بخش طارم سفلی در تاریخ ۱۸ اسفند سال گذشته در مزارع کشاورزی این شهرستان مشاهده شد.

به گفته‌ی وی؛ سال گذشته در ۹ هزار و ۷۰۰ هکتار از اراضی کشاورزی این شهرستان مبارزه با آفت ملخ انجام شده است.

منبع: مهر
پایان نوشتار///