آرمان شهر؛ حمیدرضا تبسمی روز سه شنبه در جلسه ستاد گلخا نه های استان که با حضور اعضای ستاد برگزار شد اظهار کرد: توسعه طرح گلخانه ها از اولویت های مهم جهاد کشاورزی است.

وی افزود: با تلاش مسئولین استانی و جهاد کشاورزی؛ تسهیلات و اعتبارات لازم برای توسعه گلخانه ها در استان فراهم شده است.

تبسمی تصریح کرد: تسهیلات لازم برای توسعه گلخانه ها در استان فراهم شده و نیاز است با ایجاد شرایط مساعد سرمایه گذار را جذب کرد.

معاون برنامه ریزی اقتصادی سازمان جهادکشاورزی استان قزوین با اشاره به اینکه استان قزوین شرایط مستعدی در بحث گلخانه ها دارد گفت: با اجرای طرح های گلخانه ای در استان و شهرک گلخانه ای شرایط برای اجرا و بهره برداری از طرح های گلخانه ای فراهم می شود.

تبسمی اضافه کرد: اجرای طرح های گلخانه ای؛ ضمن ایجاد اشتغال پایدار در افزایش راندمان تولید و مصرف بهینه آب نیز نقش اساسی دارد.

وی تاکید کرد: فرصت مناسبی برای توسعه گلخانه ها در استان فراهم شده بنابراین لازم است که برنامه ریزی لازم در این زمینه صورت گیرد.

منبع: مهر

پایان نوشتار///