آرمان شهر؛ قاچاقچی انواع البسه زنانه در قزوین به پرداخت بیش از۵۰میلیون ریال جریمه محکوم شد.
محمود احمدی مدیر کل تعزیرات حکومتی استان قزوین از محکومیت عامل قاچاق بیش از ۱۴۰۰ ثوب انواع البسه زنانه دراین استان خبر داد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل تعزیرات حکومتی استان قزوین محمود احمدی گفت: ماموران اداره مبارزه با قاچاق کالا و ارز شهرستان قزوین در حین گشت زنی و کنترل خودروها در اتوبان قزوین- تهران با مشکوک شدن به یک خودروی عبوری پس از متوقف ساختن آن ۱۴۰۴ ثوب انواع البسه زنانه قاچاق راکشف کردند.
وی ادامه داد:پس از بررسی، پرونده تشکیل و جهت رسیدگی به شعبه هفتم رسیدگی به جرائم قاچاق کالا و ارزتعزیرات حکومتی شهرستان قزوین ارجاع داده شد.
به گفته احمدی ، این شعبه با احضار متهم و بررسی اسناد و مدارک موجود تخلف انتسابی را محرز تشخیص داده و متهم را علاوه بر ضبط کالای مکشوفه به نفع دولت به پرداخت ۵۳ میلیون ریال جریمه نقدی در حق دولت محکوم کرد.

 

 

 

 

 

پایان نوشتار///