آرمان شهر؛ محمد نسخه چی روز شنبه در نشست خبری که به مناسبت برگزاری همایش بین المللی تبیین روابط حقوقی اتباع ایران و ترکیه با حضور روسای کانون های وکلای آنکارا، ازمیر و قاضیان تپ در قزوین برگزار شد، افزود: از این طریق می توان به بررسی سرمایه گذاری و احوال شخصیه و مشکلات احتمالی مردم در این زمینه پرداخت.
نسخه چی با بیان اینکه همایش بین المللی تبیین روابط حقوقی اتباع ایران و ترکیه هشتم بهمن ماه در قزوین برگزار می شود، افزود: هدف اصلی از برگزاری این کنفرانس آشنایی وکلا با موضوعات حقوق بین الملل و روابط بین ایران و ترکیه است.
وی اضافه کرد: این همایش همچنین به خاطر مناسبات و روابط زیاد بین ۲ کشور ایران و ترکیه برگزار می شود و استان قزوین تلاش می کند با برگزاری چنین همایش هایی به مسایل حقوقی اشخاص در این رابطه نیز کمک کند.
نسخه چی ادامه داد: از امروز تا زمان برگزاری کنفرانس به مدت سه روز نشست هایی با شهرداری، دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)، دادگستری و اتاق بازرگانی قزوین با حضور حقوقدانان سه شهر آنکارا، ازمیر و قاضیان تپ برگزار خواهد شد و هدف از این نشست ها تحکیم روابط حقوقی دو کشور و استفاده بیشتر از ظرفیت وکلا در مناسبت های اقتصادی، تجاری و گردشگری است.
معاون کانونی وکلای دادگستری قزوین نیز در این نشست گفت: کنفرانس تبیین روابط حقوقی اتباع ایران و ترکیه در چهار پنل تخصصی شامل احوال شخصیه، تابعیت و اقامت در ایران و ترکیه، حقوق سرمایه گذاری و مالکیت، داوری بین المللی و وکالت دادگستری در ایران و ترکیه برگزار می شود.
میرسینا داوری افزود: با توجه به گسترش روزافزون روابط تجاری ایران و ترکیه و همچنین ازدواج های متعدد اتباع این دو کشور به نظر می رسد برگزاری چنین نشست هایی گام موثری در تبیین نظام حقوقی آنها، بررسی تطبیقی و مقایسه ای آنها و پاسخ به ابهامات در این خصوص باشد.
وی اضافه کرد: در مدت برگزاری این کنفرانس در دو نوبت صبح و عصر روز دوشنبه هشتم بهمن ماه، رییس اتحادیه کانون وکلای دادگستری، استادان برجسته حقوق و روسای کانون های وکلای دادگستری چند استان کشور حضور خواهند داشت.

منبع: ایرنا

پایان نوشتار///