آرمان شهر؛ امیر ارجمند معاون اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان قزوین روز یکشنبه گفت: طرح های مرمتی در حال انجام بناهای تاریخی استان قزوین شامل مرمت بنای امامزاده علاء الدین آوج، مسجد پنجعلی قزوین، مغناطیس سنجی دولتخانه صفوی، فصل دوم مطالعات و کاوش غار قلعه کرد آوج، فصل جدید مرمت مسجد جامع عتیق، مرمت بنای امامزاده هفت صندوق تاکستان، مرمت گرمابه شریفیه البرز، فاز دوم مرمت تیمچه سرباز بازار، سنتی قزوین، مرمت کاروانسرای خرزان، مرمت حسینیه سید رضی و مرحله سوم مرمت کاروانسرای هجیب است.

این مسئول حوزه میراث فرهنگی استان قزوین یادآور شد: عملیات مرمت بناهای یاد شده از محل اعتبارات استانی و ملی در حال انجام است.

ارجمند یادآور شد: در سال جاری اعتبارات مرمتی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری قزوین ۳۰ میلیارد ریال تعیین شده است.

۱۴۱۰ اثر تاریخی ملموس و ناملموس در استان قزوین در فهرست آثار ملی ثبت شده اند.

منبع: ایرنا

پایان نوشتار///