آرمان شهر؛ در پایان این رقابت ها در بخش تیمی مسابقات مردان آکادمی مرکزی هاپکیدو ایران-گیلان به عنوان قهرمانی دست یافت و تیم های مازندران آ و قزوین آ دوم و سوم شدند.


همچنین پیکارهای این رقابت ها در بخش انفرادی در رده های مختلف نونهال، نوجوان و جوان پیگیری شده و نفرات برتر در هر وزن معرفی شدند.


در بخش تیمی مسابقات بانوان نیز تیم های قزوین الف، آکادمی مرکزی هاپکیدو ایران -گیلان و قزوین المپیا مقام های اول تا سوم را به دست آوردند.


هاپکیدو نوعی هنر رزمی کره‌ای و از انواع دفاع شخصی است و یکی از تلفیقی‌ترین سبک‌های رزمی محسوب می‌شود.

در هاپکیدو از اطلاعات نقاط حساس عصبی، تکنیک‌های قفل مفصل، انواع فنون گلاویزی و پرتابی، ضربات مشت و لگد و سلاح‌های سنتی از جمله خنجر، شمشیر، طناب، نانچاکو، عصا، بادبزن و انواع چوب برای غلبه بر حریف استفاده می‌شود.  
استان قزوین حدود سه هزار بیمه شده در رشته هنرهای رزمی دارد.

منبع: ایرنا

پایان نوشتار///