آرمان شهر؛ معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت استان قزوین روز چهارشنبه در حاشیه بازدید از یک واحد تولیدی در شهرک صنعتی کاسپین قزوین گفت:از ۲ هزار واحد هدف گذاری شده برای احیا در سال جاری هزار و ۳۳۸ واحد در داخل شهرک های صنعتی قرار دارند که طبق آخرین آمار بیش از ۴۰۰ واحد به چرخه تولید برگشته اند.

سعید زرندی گفت: همچنین امسال افزایش ظرفیت تولید چهار هزار و ۲۰۰ واحد تولیدی در کشور هدف گذاری شده تا گام های بلندی برای رونق تولید برداشته شود.
وی با اشاره به مشکلات واحدهای تولیدی گفت: برخی از این واحدها مشکل نقدینگی، برخی مدیریتی و حقوقی و برخی مهندسی و فنی داشته اند که سعی می کنیم از طریق مشاوران حقوقی و فنی برای حل آنها اقدام کنیم.

زرندی پور با اشاره به جهت گیری دیگر وزارت صنعت برای حمایت از تولید، اضافه کرد: در سال جاری به سرمایه گذاران جدید توصیه می کنیم ابتدا یکی از سوله های راکد را به عنوان محل سرمایه گذاری انتخاب کنند تا با حمایت وزارت صنعت بتوانیم در دوره تنش بیرونی تحریم، تهدیدها را به فرصت تبدیل کرده و هرچه سریعتر گام هایی را برای رونق تولید برداریم.
استان قزوین چهار هزار واحد تولیدی دارد.

منبع: ایرنا

پایان نوشتار///