آرمان شهر؛ مسعود بابایی روز شنبه گفت: سال ۹۷، هشت هزار و ۷۴ و در سال ۹۶، هفت هزار و ۷۳۰ مقرری بیمه بیکاری برای کارگران بیکار شده استان برقرار شده بود.

وی با اشاره به تعداد کل مقرری بگیران بیمه بیکاری استان، اضافه کرد:در سال ۹۶ هفت هزار و ۸۴۱ نفر، در سال ۹۷ هشت هزار و ۲۵۱ تن و در پنج ماه سال جاری هفت هزار و ۷۸۸ نفر مقرری بیمه بیکاری دریافت کرده اند.

مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان با اشاره به تعداد افرادی که مقرری آنها قطع شده است، افزود:در سال ۹۶، ۵۱۲ نفر، در سال ۹۷، ۵۵۱ تن و در پنج ماه امسال ۲۳۹ نفر به علت نپذیرفتن شغل پیشنهادی و شناسایی اشتغال پنهان  مقرری خود را از دست داده اند.

بابایی با اشاره به اشتغال مجدد نیروهای کار در استان، ادامه داد:در سال ۹۶، ۱۳ نفر، در سال ۹۷، ۲۳ تن و در سال جاری پنج نفر از طریق آموزش‌های فنی و حرفه ای مشغول به کار شده اند.

وی افزود:همچنین ۹۹۵ تن در سال ۹۶، یک هزار و ۲۸۹ نفر در سال ۹۷ و ۴۳۵ تن در سال جاری از طریق معرفی واحدهای متقاضی تسهیلات کارفرمایی، واحدهای کار، خوداشتغالی و اشتغال مجدد تبصره یک ماده ۶ به کار گرفته شده اند.

منبع: ایرنا

پایان نوشتار///