تکذیب پلمب پروژه  ۹۰۶ واحدی فرهنگیان در قزوین

آرمان شهر؛ هیئت مدیره شرکت تعاونی مسکن فرهنگیان قزوین، با رد مهر و موم این پروژه تاکید کرد: مطابق صورتجلسه ۲۳ اردیبهشت ۹۸، تعاونی مسکن فرهنگیان مجاز به ادامه عملیات ساختمانی با تامین نظر بازرس اداره کار، تعاون و رفاه اجتماعی و مرجع قضایی برای رعایت مقررات ایمنی است.

هیئت مدیره تعاونی فرهنگیان با اشاره به اشتغال بیش از ۴۰۰ نفر به صوت مستقیم و هزار نفر به صورت غیر مستقیم در این پروژه بزرگ افزود: اعضای پروژه ۹۰۶ واحدی فرهنگیان و افراد مرتبط با پروژه با خیال راحت به کار خود ادامه دهند.

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان

پایان نوشتار///