آرمان شهر؛ موزه تاریخ و طبیعت با همت خیران به منظور ارتقای سطح دانش و آگاهی شهروندان بویژه دانش آموزان از علوم طبیعی و تاریخ مربوط به این حوزه در دبیرستان هیات امنایی کتاب مبین واقع در شهرک مینودر قزوین راه اندازی شده است.
تاکسیدرمی حیوانات، معرفی جانوران دریایی و رده بندی حیوانات بی مهره و مهره دار به همراه فسیل ها از بخش های مختلف این موزه به شمار می روند.
در این موزه حدود ۱۴۰۰ شی برای بازدید به نمایش گذاشته شده است.
بازدید از این موزه برای شهروندان از جمله دانش آموزان آزاد و رایگان است.
اداوت کشاورزی و آشپزی و زندگی چادرنشینی نیز در بخش مردم شناسی این موزه به نمایش گذاشته شده است.

منبع: ایرنا

پایان نوشتار///