آرمان شهر؛ رایزن بازرگانی ایران در عراق گفت: تمرکز کسب وکارهای مختلف و بوجودآوردن یک قابلیت واحد برای توزیع و بازاریابی مشترک به شکل کنسرسیومی می تواند یکی از راههای موفق جهت رشد تولید ناخالص ملی و افزایش صادرات به کشورهای هدف باشد.
‘ناصر بهزاد’ پیاده سازی الگوی کنسرسیومی را راهی به منظور رسیدن به نقطه بهینه تولید اقتصادی برای صادرات به بازارهای هدف دانست و اظهار داشت: نخستین دفتر کنسرسیوم صادراتی ایران با حمایت شرکت شهرک های صنعتی استان قزوین در بغداد آغاز بکار کرد و نسبت به ارائه انواع کشمش ایرانی اقدام می کند.
وی افزود: اجرای روش کنسرسیومی علاوه بر ایجاد اشتغال پایدار موجب افزایش توان صادراتی شرکت های عضو، کاهش هزینه حمل و جابجایی، افزایش تاثیر تبلیغات و برندسازی می شود که نقش مهمی در رقابتی کردن محصولات ایفا خواهد کرد.
از ابتدای امسال تاکنون هشت میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار کالای غیر نفتی از ایران به عراق صادر شده است.
صادرات غیرنفتی ایران به عراق در این مدت از لحاظ وزن ۵۴ درصد و از نظر ارزش ۴۵ درصد افزایش نشان می دهد.

منبع: ایرنا

پایان نوشتار///