آرمان شهر؛ عیدعلی کریمی (دبیر خانه کارگر قزوین) در نشست هیات اجرایی خانه کارگر قزوین بر لزوم حفاظت از منافع بیمه‌شدگان تامین اجتماعی در بحث درمان تاکید کرد و گفت: انتقاداتی در نحوه ارائه خدمات درمانی به بیمه‌شدگان سازمان تامین اجتماعی در مراکز ملکی سازمان تامین اجتماعی استان وجود دارد که باید از سوی مسئولان برطرف شود.

او با بیان اینکه ذینفعان تامین اجتماعی کارگران هستند و ما باید از  منافع آنها صیانت کنیم، افزود: دغدغه‌هایی در خصوص ارائه خدمات درمانی به بیمه‌شدگان تامین اجتماعی استان قزوین وجود دارد و انتظارمان این است که مسئولان مربوطه توجه کنند تا رضایت بیمه‌شدگان تامین شود.

وی با بیان اینکه چالش‌های مختلفی اراده خدمات درمان به بیمه‌شدگان را تهدید می‌کند، افزود: فقدان پایداری مالی، روند رو به رشد بدهی سازمان، عدم نظارت و بی‌توجهی به مطالبات بیمه‌شدگان و حتی پزشکانی که به ارایه خدمات درمانی در بیمارستانهای ملکی می‌پردازند، نمونه‌ای از این چالش‌ها هستند.

او گفت: در شرایطی که جمعیت استان از دهه ۷۰ تاکنون سه برابر شده است اما هیچ گونه ارتقای درمانی در استان قزوین انجام نشده است.

وی با بیان اینکه مشکلاتی در تامین تجهیزات بیمارستانی و انتقاداتی از سوی پزشکان در زمینه پرداخت به موقع مطالبات مزدی‌شان در استان قزوین وجود دارد، گفت: از این رو از مسئولان تامین اجتماعی استان می‌خواهیم نظارت خود را در بخش درمان بیمه‌شدگان  بیشتر کنند تا ناخواسته بیمه‌شدگان دچار خسارت نشوند.

در ادامه یکی از پزشکان بیمارستان تامین اجتماعی رازی قزوین به شرح توضیحاتی در مورد ساختار درمان سازمان تامین اجتماعی و خدمات آن  به پزشکان پرداخت.

وی گفت: پزشکان خدمات صادقانه‌ای را به بیمه‌شدگان تامین اجتماعی که اعم آنها کارگران و بازنشستگان هستند، انجام می‌دهند و در این راه تا به امروز هیچ کم‌کاری صورت نگرفته اما سازمان تامین اجتماعی در خصوص پرداخت حقوق و سایر مزایای شغلی پزشکان از جمله در پرداخت پرکیس کوتاهی می‌کند.

او که به نمایندگی از سایر پزشکان بیمارستان تامین اجتماعی  رازی قزوین سخن می‌گفت به عملکرد چندین ساله خود و همکارانش پرداخت و افزود: بیمارستان‌های ملکی سازمان حدود یک سوم بیمارستان‌های خصوصی به پزشکان (چه در زمینه پرداخت حق ویزیت و چه در زمینه پرداخت هزینه‌های عمل جراحی) پرداختی دارد لذا از مسئولان سازمان تامین اجتماعی تقاضا داریم جدا از اینکه حقوق پزشکان را به موقع پرداخت کنند در ارتباط با پرداخت پرکیس پزشکان نیز تجدید نظر کنند چرا که این امکان وجود دارد که پزشکان  بخواهند به روش کم کردن تعداد ویزیت بیماران و یا بی‌توجهی به بیماران و روش‌های دیگر مطالبه‌گری کنند که این مسله تبعات خوب نه برای سازمان و نه بیمه‌شدگان دارد.

منبع: ایلنا

پایان نوشتار///