آرمان شهر؛ فاطمه خمسه ظهر دوشنبه در جریان بازدید از مجتمع گوشت زیاران که با حضور مرتضی رضایی معاون امور دام وزارت جهاد کشاورزی انجام شد، اظهار کرد: با توجه به اینکه نیاز گوشت و مواد پروتئینی در کشور بالاست این نژاد می تواند جایگزین خوبی برای تولید گوشت قرمز در کشور باشد.

وی به فعالیت شرکت کشت و صنعت گوشت زیاران در استان اشاره کرد و اظهار داشت: این مجتمع یکی از مجتمع های به نام در زمینه تولید گوشت قزمز در سطح کشور محسوب می شود که سالهاست فعالیت دارد.

خمسه تصریح کرد: خوشبختانه این مجتمع برای اولین بار در سطح کشور و بصورت آزمایشی و پایلوت؛ این نژاد را وارد کرده و هدف آن توسعه و ترویج این نژاد است.

وی خاطر نشان کرد: مجتمع گوشت زیاران در این بحث پیشرو بوده و با سرمایه گذاری شخصی توانسته نژاد شاروله را وارد کشور کند که در ۷ ماهگی این دامها وارد شده و اکنون به مرز کشتار رسیده اند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین به مزایای این نژاد اشاره کرد و گفت: ضریب تبدیلی گوشت در این نژاد بالاست و ارزش اقتصادی بسیار خوبی دارد.

خمسه افزود: در کشور ما با توجه به وضعیت و شرایط اقلیمی و آب و هوایی و همچنین نوع تغذیه ای؛ این نژاد توانسته در کشور ایران هم مانند فرانسه وفق و پاسخ خوبی دهد.

منبع: مهر

پایان نوشتار///