آرمان شهر؛ محمدعلی پورمختار نماینده اصولگرای مجلس دهم در مورد تحصن بقائی و جوانفکر در حرم حضرت عبدالعظیم حسنی و هدف این جریان از این قسم اقدامات حاشیه ای گفت: این آقایان به دنبال یک جریان سازی هستند و از این روشهای خاص از زنبیل به دست گرفتن و تحصن می خواهند یک کلاهی برای خودشان درست کنند و افرادی جذب کنند .

وی ادامه داد: بالاخره آنها هم در عرصه سیاسی حضور دارند و فعال هستند و به دنبال تقویت جریان شان هستند.

پورمختار تاکید کرد: این قبیل رفتارها فقط دست و پا زدن بیخودی است و به جایی هم نمی رسند، اینها باید به دامن نظام و انقلاب برگرند و تبعیت خودشان را از ولایت و رهبری إثبات کنند.
منبع: نامه نیوز

 

 

 

پایان نوشتار///