آرمان شهر؛ مدیر کل بهزیستی استان قزوین روز شنبه با بیان اینکه تهیه و تامین وسائل کمک توانبخشی یکی از مهم ترین خدمات حوزه توانبخشی بهزیستی است گفت: با توجه به شرایط سنگین اقتصادی و تحریم های موجود در چهار ماهه اول امسال ۲۲۹ معلول از وسایل کمک توانبخشی بهزیستی بهره مند شدند.  


علیرضا وارثی افزود: بهزیستی بر اساس دستورالعملهای جاری خود پس از مطالعه و بررسی نیازهای افراد معلول در گروههای مختلف و طی فرآیندی  در کمیته های تخصصی اقدام به تامین و توزیع وسایل و تجهیزات کمکی توانبخشی موجود می کند.


وی اضافه کرد:در سه ماهه نخست سال جاری انواع وسایل کمک توانبخشی از جمله ویلچر بزرگسال تمام ارتوپدی، ویلچرحمام، تشک مواج سلولی و حبابی، تشک روی ویلچر، سمعک، باطری سمعک، واکر، انواع عصا و توالت فرنگی پرتابل و وسایل بهداشتی به افراد دارای معلولیت واجد شرایط و خانواده های آنان تحویل شد.


وارثی ادامه داد:در حال حاضر مشخصات ۳۱هزار و ۵۶۰  معلول  دارای پرونده در سامانه بهزیستی ثبت شده است که  از این تعداد ۱۹ هزار و۵۸۲ نفر مستمری بگیر سازمان هستند.


وی اظهار داشت: تعداد ۷۶ مرکز غیر دولتی اعم از روزانه، شبانه روزی، ویزیت در منزل و مرکز مراقبت در منزل و مجتمع خدمات بهزیستی در حوزه توانبخشی وجود دارد که هشت هزار و شصت معلول  از خدمات این مراکز بهره مند هستند.


مدیر کل بهزیستی قزوین افزود: از تعداد کل معلولان ۴۲۵ نفر معلول ضایعه نخاعی هستند که به این افراد خدمات ویژه شامل ارائه خدمات توانپزشکی، حق پرستاری و سایر خدمات مددکاری ارائه می شود.

منبع: ایرنا

پایان نوشتار///