آرمان شهر؛ این همایش توسط گروه تاریخ دانشگاه امام با همکاری شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی طی ۶ نشست تخصصی با حضور استادان دانشگاه های مختلف کشور برگزار می شود.
تجلیل از مقام علمی دکتر احسان اشراقی نیز از دیگر برنامه های محوری همایش ملی نقد تاریخ نگاری است.
در پایان این همایش میزگرد تخصصی شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی توسط اعضای گروه تاریخ برگزار خواهد شد.
دبیر علمی این همایش در آیین افتتاح گفت: ششمین همایش شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی با عنوان همایش ملی نقد تاریخ نگاری و مطالعات تاریخی قزوین اختصاص یافت.
محسن بهرام نژاد افزود: بعد از انتشار فراخوان همایش ۸۰ چکیده مقاله به دبیرخانه همایش ارسال شد و ۵۰ مورد از آنها توسط کمیته علمی همایش پذیرش گردید.
وی اضافه کرد: از مجموع ۵۰ چکیده مقاله نیز ۲۸ مقاله به صورت کامل در دبیرخانه دریافت شده و طی برگزاری همایش ارایه خواهند شد.
بهرام نژاد افزود: این مقالات با یافته های تاریخی خوبی همراه است و می تواند به توسعه علم تاریخ کمک بزرگی کند.

منبع: ایرنا

پایان نوشتار///