آرمان شهر؛ سیده حمیده زرآبادی چهارشنبه شب در مراسم افتتاح نخستین رویداد نمایشگاهی رفع نیازهای فناورانه استان قزوین تاکید کرد: صنایع فعال ما با بهره‌مندی از دانش نخبگان می‌توانند گام‌های موثری را در راستای رفع مشکلات و در نهایت خودکفایی کشور بردارند.

وی تصریح کرد: با توجه به وجود برخی مشکلات در عرصه های مختلف ناشی از تحریم‌های دشمن، صنایع کوچک می توانند پاسخگوی نیازهای صنایع بزرگ باشند و این مسئله در کاهش بسیاری از کالاها و مواد وارداتی به کشور باشند.

این نماینده مجلس، قزوین را استانی با ظرفیت‌های قابل توجه و فراوان در عره های نوآوری دانست و گفت: با بهره مندی صحیح و برنامه ریزی شده می‌توان تکنولوژی های دانش بنیان این منطقه را به فراسوی مرزها گسترش داد.


در پایان این مراسم از ۱۰ واحد تولیدی نمونه و برتر استان قزوین تجلیل به عمل آمد.

منبع: ایرنا

پایان نوشتار///