آرمان شهر؛ قدرت اله مهدیخانی مدیر کل مدیریت بحران استان قزوین در حاشیه بررسی وضعیت بند ملاتی روستای بادمجین بخش مرکزی قزوین افزود: زیر ساخت‌های مستحکم و مقاوم نقش به سزایی در مدیریت بحران دارد که بازدید منظم، سرکشی و تعمیرات آن‌ها در زمان مناسب از اهمیت خاصی برخوردار است.
مهدیخانی اضافه کرد: اعتبارات ماده ۱۲ سازمان مدیریت بحران به ایجاد زیر ساخت و پروژه‌های پیشگیرانه اختصاص می‌یابد که از مرحله تخصیص تا اتمام کار، تحت نظر کارشناسان اداره کل مدیریت بحران انجام می‌شود.
مهدیخانی گفت: بند ملاتی روستای بادمجین که نقش به سزایی در جلوگیری از ایجاد سیلاب در پایین دست و به ویژه روستا‌های اروس آباد و خرمن سوخته دارد، از نظر سازه‌ای دچار مشکل شده است که در فهرست تخصیص اعتبار برای بهسازی قرار خواهد گرفت.

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان

پایان نوشتار///