آرمان شهر؛ وحید ابراهیم نژاد حمیدی اظهار کرد: فاز دوم طرح مراقبت بیماری های ویروسی VHS، IPN و IHN در ماهیان قزل آلای رنگین کمان در سطح تمامی مراکز تکثیر و پرورش و تفریخ استان انجام می گیرد.

رئیس اداره بهداشت و مدیریت بیماریهای طیور و آبزیان اداره کل دامپزشکی استان قزوین گفت: در طرح مراقبت بیماری های ویروسی VHS، IPN و IHN ، کارشناسان ادارات دامپزشکی با مراجعه به مزارع فعال سردآبی شهرستان، ضمن نمونه گیری از استخرها و تکمیل پرسشنامه های مربوطه، جزئیات عملیات پایش را نیز در سامانه GIS سازمان دامپزشکی کشور ثبت می کنند.

وی تشریح کرد: بیماری ویروسی VHS که به سپتی سمی خونریزی دهنده ماهیان هم معروف است، اگرچه قابل انتقال به انسان نیست، اما باعث بروز تلفات سنگین و خسارات اقتصادی جبران ناپذیر در استخرهای پرورش آبزیان می گردد.

حمیدی عمده راه انتقال این بیماری به استخرهای آبزی پروری را هم از طریق ابزار و وسایل آلوده، آب و غذا و جابه جایی بین مزارع دانست  و به آبزی پروران توصیه کرد: ضمن رعایت اصول و شرایط امنیت زیستی و توجه به دستورالعمل های سازمان دامپزشکی، از جابجایی ماهیان بدون اخذ مجوز حمل و گواهی بهداشتی قرنطینه ای ادارات دامپزشکی خودداری کنند و بچه ماهی، تخم چشم زده و غذای ماهیان پرورشی خود را نیز فقط از مراکز مجاز تحت نظر سازمان های دامپزشکی و شیلات تهیه کنند.

 حمیدی افزود: آبزی پروران باید در اصلاح ساختار بهداشتی مزارع خود اهتمام جدی داشته باشند و هرگونه تلفات و موارد مشکوک در استخرهای خود را سریعاَ به دامپزشکی اطلاع بدهند تا اقدام های بهداشتی و قرنطینه ای لازم انجام گیرد.

وی از جمله اهداف این طرح تعیین شیوع بیماری در مزارع، دستیابی به اطلاعات لازم برای  اجرای برنامه های پیشگیری از بروز بیماری، پیشگیری از گسترش بیماری و ارتقاء مدیریت بهداشتی و شرایط امنیت زیستی مراکز تکثیر و پرورش ماهیان سردابی است.

منبع: مهر
پایان نوشتار///