آرمان شهر؛ به نقل از روابط عمومی اداره کل تعزیرات حکومتی استان قزوین، محمود احمدی، مدیرکل تعزیرات حکومتی استان قزوین گفت: گشت مشترکی با حضور بازرسان سازمان دامپزشکی، رئیس شعبه دوم و مأموران اجرای احکام اداره کل تعزیرات قزوین از وضعیت بهداشتی و رعایت قوانین صنفی واحدهای عرضه و توزیع فرآورده‌های پروتئینی در سطح شهر برگزار شد.

احمدی بیان کرد: در جریان این گشت یک واحد صنفی عرضه و فروش مرغ به علت عدم رعایت ضوابط بهداشتی و فروش مرغ تاریخ گذشته با توجه به اهمیت موضوع و در خطر بودن سلامت مردم پلمب شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان قزوین گفت: تمامی مرغ‌های تاریخ گذشته امحا و واحد صنفی متخلف به 40 میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت محکوم شده است.

منبع: ایسنا

پایان نوشتار///