آرمان شهر؛ معاون امور اشتغال اداره کل کمیته امداد امام خمینی (ره)  قزوین روز یکشنبه اظهار داشت: به منظور حمایت از مددجویان جویای کار تحت پوشش کمیته امداد، برای کارفرمایانی که به استخدام این افراد اقدام کنند، بسته‌های تشویقی در زمینه بیمه و تسهیلات درنظر گرفته شده است.

سید رضا دهقانی در مورد بسته‌های تشویقی در حوزه بیمه افزود: کمیته امداد قزوین حق بیمه هر مددجویی که به واحدهای تولیدی معرفی می‌شود را تا ۲ سال پوشش می‌دهد که این موضوع می‌تواند هزینه‌های پرداخت بیمه در واحدهای تولیدی را کاهش دهد.

وی همچنین در خصوص تسهیلات تشویقی به کارفرمایان نیز اظهار داشت: هر کارفرما به ازای هر مددجو که به کارگیری کرده و قرارداد منعقد می‌کند، تا سقف ۵۰۰ میلیون ریال تسهیلات دریافت خواهد کرد و سقفی برای به کارگیری مددجو در نظر گرفته نشده است.

دهقانی با بیان اینکه در ۶ ماهه نخست سال جاری ۲۴۶ کارجو تحت پوشش کمیته امداد در واحدهای تولیدی استان قزوین مشغول به کار شده‌اند، اظهار کرد: از این تعداد ۱۵۱ نفر را زنان و ۹۸ نفر را مردان تشکیل می‌دهند.

این مسئول همچنین تصریح کرد: کارجویان معرفی شده به مراکز تولیدی فاقد هرگونه مهارت لازم بوده و به عنوان کارگر ساده به واحدهای تولیدی معرفی می‌شوند که در همین مدت ۱۰ واحد صنعتی در شهرک صنعتی کاسپین در این زمینه مشارکت کرده‌اند.

معاون امور اشتغال اداره کل کمیته امداد قزوین خاطرنشان کرد: اقدامات انجام شده در راستای کاریابی مددجویان کمیته امداد یکی از اولویت‌های اصلی سازمان محسوب شده و در این راستا از هرگونه حمایت‌ به منظور اشتغال بیشتر مددجویان دریغ نمی‌شود.

استان قزوین دارای ۲۹ هزار مددجوی تحت پوشش بیمه است.

منبع: ایرنا

پایان نوشتار///