آرمان شهر؛ نشست نقد و بررسی کتاب «بیمار بعدی» اثر: یاسر قنبرلو با حضور: صاحب اثر و جمعی از شاعران در حوزه هنری برگزار می شود.

«بیمار بعدی» دومین کتاب مستقل یاسر قنبرلو، شاعر جوان قزوینی است، او در این مجموعه کوشیده با فاصله گیری و فراروی از کلیشه های مرسوم در حیطه فرم و تمرکز بر ساختارهای روایی «با پیشنهاد در بکارگیری قالب های ابداعی»  همچنین مضمون آفرینی گام نهاده و به خلق آثار ارزشمندی دست یابد.

قنبرلو در مواجهه با رویکردهای احساسی و عاطفه محور به شکلی متفاوت و زیباشناسانه ای به تصویرگری عشق و درونمایه های مرتبط با این کلانمایه نامکرر توجه داشته و همانطور که از نام کتاب استنباط می شود، نگرش و خوانش دیگری از عشق و عاشقی ارائه می دهد.

این کتاب متشکل از ۴۴ شعر در قالب های مختلف کلاسیک همراه با ۲۲ تک بیت در ۱۰۴ صفحه تنظیم شده و حاصل سروده های قنبرلو از سال ۹۱ تا ۹۷ می‌باشد که توسط نشر نیماژ به چاپ رسیده است.

نشست نقد و بررسی اثر، دوشنبه ۱۴ مرداد، ساعت: ۱۸ تا ۲۰ با حضور: کارشناسان شعر، استادان زبان و ادبیات فارسی در تالار حافظ حوزه هنری قزوین برگزار خواهد شد.

منبع: مهر

پایان نوشتار///